NIKIFORKI

NIKIFORKI

Zajęcia Nikiforki

Spotkania: dwie soboty w miesiącu po 3 godziny

Grupa wiekowa

młodzież i dorośli

Koszt jednego zajęcia

30 zł